Estratègia de la Precarietat, imagen cedida por ACVIC.

Estratègia de la precarietat. Francesc Abad

ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1, Vic
Inauguració: dijous 4 d’abril a les 19.30 h
Fins al 15 de Juny de 2013

 

El concepte del temps genera les seves pròpies imatges: la pela de taronja, el tortell, la closca de cargol, el palosanto, el sòcol de la fàbrica… que ens suggereixen les complexitats del laberint, la densitat de l’acumulació de capes i la superposició del palimpsest. En gran part, l’obra de Francesc Abad s’estructura des de la reflexió sobre el temps realitzada des del més absolut del present (territori, ideologies, conflicte), per projectar-se envers el passat concebut com a construcció des de la història i la memòria (W. Benjamin), i un futur que cal pensar i formular sota l’ombra de la utopia (E. Bloch).

Aquest discurs s’enfronta a una contingència dual, la que imposa el pas temps i la que generen els poders dominants (capital, ideologies). Així, cal desenvolupar una estratègia de la precarietat, a la manera d’un samidzat, des de la qual sigui possible la resistència i l’enfrontament. Estratègia de la Precarietat es presenta alhora com un epíleg que recull les darreres obres de Francesc Abad, i com un arxiu integrat per la diversitat dels fragments que configuren l’experiència personal i col·lectiva.

Projecte comissariat per Miquel Bardagil i Magdala Perpinyà.