Convocante: Ajuntament d´Algemesí
Dotación: 6.000 euros
Modo de presentación: envío de la obra
Plazo de admisión: hasta el 24 de noviembre 2017

Algemesí vuelve a convertirse en centro neurálgico de la cultura contemporánea con la convocatoria de su XXIII Premio de Pintura. Este certamen se ha consolidado como una cita ineludible del arte actual, concentrando formas y discursos plásticos diversos, tendencias y expresiones vivas que llegan desde todos los puntos de España.

Marta Trenzano, alcaldesa de Algemesí, manifiesta esta ciudad, además de ser Patrimonio de la Humanidad por su esmero en el cuidado de la tradición, tiene un compromiso con el presente y la cultura contemporánea, que es nuestra contribución al patrimonio artístico del futuro.

Para dar cabida a la masiva participación nacional de obras a concurso, que batió récords de participación con casi 200 obras en la edición pasada, el certamen tiene una primera fase online donde los participantes pueden colgar un máximo de dos obras de manera telemática siguiendo paso a paso las indicaciones de la web http://premipintura.algemesi.net. El plazo de presentación de obras es hasta el 24 de noviembre a las 13.00 horas.

El prestigio de este premio, dotado con 6.000 euros, se debe en gran medida a la objetividad y profesionalidad de su jurado que cada año se renueva integrando a diversas personalidades del mundo del arte. Artistas como Antonio López, Joan Genovés, Ouka Leele, Manolo Boix, Rafael Armengol, Oliver Johnson, Natividad Navalón o Esteve Adam han formado parte del jurado en diversas ediciones. Con ello, en palabras del concejal de Cultura, Pere Blanco, «Algemesí quiere seguir siendo sinónimo de Cultura en mayúsculas porque el arte contemporáneo es la bandera de una sociedad en progreso. Por eso, este año también contamos con la participación de la Diputació de València».

Los miembros del jurado se darán a conocer en las próximas semanas y será su tarea seleccionar las 20 obras que formarán parte de la exposición de las obras finalistas y emitir el fallo de la obra ganadora que podremos ver en el espacio de la Sala Municipal – Casino Lliberal desde enero y hasta febrero de 2018.

1. S’estableix un premi de 6.000 euros que serà indivisible i es podrà declarar desert.
2. El jurat es reserva el dret a suggerir l’adquisició de més obres, en qualitat d’accèssits. A
aquest efecte, regirà la valoració econòmica de l’obra, que presentarà l’autor junt amb la documentació
que se li sol·licita més avall.
3. Serà condició indispensable que les obres presentades siguen úniques i originals i que
no hagen sigut seleccionades ni premiades en cap altre concurs. El tema i la tècnica seran totalment
lliures i no s’hi admetran treballs protegits amb vidres o realitzats amb materials el transport i la
manipulació dels quals presenten un risc per a la integritat de l’obra.
4. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres, les mesures de les quals no seran
inferiors a 100 cm ni superiors a 200 cm per cada costat. Les obres no han d’anar signades.
5. L’obra premiada passarà a ser propietat exclusiva de l’Ajuntament d’Algemesí, el qual,
com a propietari, podrà reproduir-la sempre que ho considere necessari en qualsevol tipus de suport
o tècnica (fotografia, litografia, gravat, etc.).
6. Les obres es presentaran en el registre telemàtic que habilitarà l’Ajuntament a la pàgina
web: http://premipintura.algemesi.net. La resolució mínima serà de 3 megapíxels i la grandària
màxima de l’arxiu de 5MB i en format .jpg. S’hi indicaran les dades de l’obra i de l’autor (de
l’autor: nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon; de l’obra: títol, any, tècnica i mesures). El termini
d’admissió de les obres en format digital serà del 30 d’octubre al 24 de novembre de 2017, a les
13.00 hores. El jurat no coneixerà el nom dels autors de les obres fins que haja emés el seu veredicte
definitiu. Una vegada analitzades les obres enviades en aquest format, el jurat realitzarà una
primera selecció de 30 obres i convocarà els seleccionats perquè en realitzen l’enviament físic.
7. Els concursants seleccionats podran entregar les obres personalment, degudament embalades,
o per agència a ports pagats amb embalatge de cartó o caixa de fusta a l’adreça següent:
Sala d’Exposicions Municipal
Casino Lliberal
C/ Muntanya, 24
46680 Algemesí
Gestor: Álex Villar – exposicions@algemesi.net
8. Els concursants seleccionats aportaran un currículum, una fotocòpia del DNI o passaport,
que entregaran quan registren les obres i un sobre tancat amb el nom de l’autor, el títol de l’obra i
la seua valoració econòmica.
9. El jurat, la composició del qual es donarà a conéixer en el seu moment, realitzarà una
selecció de les obres finalistes entre les quals es determinarà la guanyadora. A més, s’elaborarà un
catàleg amb totes elles i s’hi organitzarà una exposició. Per això, els participants cediran el dret de
reproducció de les obres per al catàleg que editarà l’Ajuntament i prestaran l’obra seleccionada per
a l’exposició, que es farà els mesos de gener, febrer i març del 2018. A més, es comprometen a no
arreplegar-la fins a l’acabament de la mostra.
10. El veredicte i la data de l’acte oficial de lliurament dels premis es faran públics en la
web de l’Ajuntament d’Algemesí www.algemesi.es.
11. Les obres presentades i no seleccionades podran ser retirades a partir dels 15 dies
posteriors a la publicació del veredicte del jurat. Ho podrà fer l’autor o una persona autoritzada,
personalment, entregant el justificant d’inscripció segellat per l’Ajuntament en el moment que
es va registrar l’obra. Transcorreguts 30 dies des de la publicació del veredicte, si no l’arreplega,
s’entendrà que l’autor renuncia a la seua propietat i quedarà en poder de l’Ajuntament. L’entitat
organitzadora tornarà les obres seleccionades per a l’exposició pel mateix sistema d’embalatge en
què les va rebre.
12. L’Ajuntament vetlarà per la conservació des les obres inscrites, però no es responsabilitza
dels desperfectes i les pèrdues que s’ocasionen per transport, robatori, incendi, etc., mentre
estiguen en el seu poder.
13. L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les modificacions pertinents en aquestes
bases sempre que considere que pot contribuir a un millor desenvolupament i a l’èxit del certamen.
14. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
15. Les decisions preses pel comité d’admissió i pel jurat seran inapel·lables.

+info i bases completes
Imatge de portada: obra de Javier Palacios, premiado en la pasada edición