4º Premio Culturama Innovación Social en materia de juventud

Convocante: Culturama SL. amb la col·laboració de Generalitat Jove – IVAJ, Diputació Provincial de
València, Universitat de València, Consorci xarxa Joves.net, Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana-CJCV, Associació de Professionals de Joventut de la CV i la Universitat
Politècnica de València
Dotación: 800 euros + accésits
Modo de presentación: a través de correo electrónico
Plazo de admisión: hasta el 29 de julio de 2016

Culturama SL. amb la col·laboració de Generalitat Jove – IVAJ, Diputació Provincial de València, Universitat de València, Consorci xarxa Joves.net, Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana-CJCV, Associació de Professionals de Joventut de la CV i la Universitat Politècnica de València, convoca la quarta edició d’aquest premi.
Una edició que emfatitza el seu interés per premiar aquelles propostes que basen el seu desenvolupament en la cultura i l’art contemporani com a motor de canvi social. Ens interessen especialment aquells projectes que vinculen les estratègies artístiques amb l’àmbit juvenil per a impulsar noves perspectives de construcció de coneixement i enfortiment de la ciutadania activa i implicada.
En un moment com l’actual, on la producció artística presa el nostre context polític, econòmic i social, els estudis d’antropologia, psicologia i filosofia així com la història i la història de l’art com a material de treball; l’art actual suposa un recurs que supera la mera contemplació i dóna lloc a experiències d’educació no formal que incentiven el compromís social del públic com a ciutadà.

BASES
1. Objectius de la convocatòria
Premiar projectes desenvolupats per joves (màxim 35 anys) o dirigits a joves en els quals a través de la cultura i l’art contemporani es fomente un enfortiment de la ciutadania implicada, conscient i solidària.

2.- Activitats objecte del premi
Podran optar al premi aquells projectes ja realitzats o en fase de realització, desenvolupats en l’àmbit de l’Estat Espanyol, en un període no anterior a 2014. Seran activitats objecte d’aquest premi aquelles que usant com a eines les pròpies de la cultura contemporània (projectes que incloguen arts plàstiques, fotografia, videoart, net.art, instal·lacions, intervencions, landart, art postal, art públic, performance, accions i altres expressions pròpies de les arts visuals) impliquen a la població juvenil en processos d’apoderament ciutadà actiu.
3.- Condicions dels participants
Podran presentar-se a aquesta convocatòria totes aquelles persones, físiques o
jurídiques (sense ànim de lucre) que desenvolupen la seua activitat a l’àmbit de l’Estat
Els professionals que treballen en el si de les entitats col·laboradores només podran
presentar-se al premi quan la proposta en la qual participen no haja estat realitzada en
l’entitat per a la qual presta els seus serveis ni pot haver sigut recolzada econòmicament per
aquesta.
En cap cas podran presentar-se a concurs les entitats organitzadores ni col·laboradores
del premi.
4.- Presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 2 de Maig fins al 29 de juliol de
2016.
Les persones o entitats interessades a optar al premi tindran la documentació
necessària per a la presentació de la seua experiència a través de la web de Culturama
(www.culturama.es), on podran obtenir la fitxa d’inscripció (annex 1), el formulari de sol·licitud
(annex 2) i un model de declaració jurada (annex 3) que acreditarà l’autoria de la proposta.
Només seran admeses al premi aquelles propostes que es lliuren via correu electrònic
(premi@culturama.es). Les propostes que opten a aquest premi, obligatòriament, hauran
d’usar el citat formulari (annex 2) i seguir l’estructura marcada en el mateix sense excedir en
cap dels camps les 500 paraules. No es tindran en compte aquelles paraules una vegada
sobrepassat el límit.
En cas d’adjuntar imatges o material audiovisual digital, s’enviarà per correu electrònic
(fins a un màxim de 15 MG) juntament amb la resta de la documentació. També es pot enviar
per correu postal a Culturama Sl. c/ Santa Teresa, 11b. 46920-Mislata (València), indicant IV
PREMI CULTURAMA en el sobre i acompanyant-ho d’una còpia de la fitxa d’inscripció.
Les sol·licituds rebudes en Culturama tindran un nombre de registre assignat que serà
comunicat als participants per correu electrònic en el termini de 48h. En cas de no rebre la
confirmació amb el nombre de registre, en termini i forma, farà falta que els participants ho
comuniquen a l’empresa per a resoldre la incidència.

5.- Criteris de valoració
Es considerarà com a criteris de valoració per a atorgar el premi:
• L’adequació del projecte als requisits de la convocatòria
• La innovació i singularitat de l’experiència presentada
• La càrrega de valors socials i culturals de la idea
• El respecte i aplicació dels codis de bones pràctiques en la gestió cultural
• La qualitat de la proposta
6.- Jurat
El jurat estarà format per un/a representant de: Culturama SL
IVAJ. Generalitat Jove
Exma. Diputació Provincial de València Universitat de València
Consorci Xarxa Joves.net
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana-CJCV
Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana Universitat Politècnica de València

Els premis podran ser declarats deserts segons el parer del jurat. Qualsevol dubte sobre
aquestes bases ha de ser resolt pel jurat, el veredicte del com és inapel·lable.

7.- Import i Adjudicació del premi
L’experiència que obtinga el 1er Premi guanyarà 800 € (impostos inclosos) i un guardó. Però també hi ha altres premis en forma d’accèssits als quals se’ls editarà la seua experiència al llibre de pràctiques innovadores en matèria de joventut que serà publicat en format digital i enllaçat des de cadascuna de les planes web de les entitats col·laboradores en l’edició del premi. I en una edició impresa, que serà distribuïda a totes Regidories de Joventut dels ajuntaments de la província de València, a tots els Centres d’informació Juvenil de les províncies d’Alacant i Castelló i a una selecció de 20 facultats d’art del Territori Espanyol.
(…)
Bases completas y más información

Juventud y políticas de igualdad a debate

‘Generació Jove’, ciclo de debates
Organizado por IVAJ y UV, a través del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad
Centro Cultural La Nau
Calle de la Universidad 2, Valencia
Jueves, 4 de febrero de 2016

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad, inauguran mañana jueves, día 4 de febrero en el Centre Cultural La Nau el ciclo de debates ‘Generació Jove’. El objetivo de estas  charlas es debatir sobre juventud, sobre políticas de igualdad que actualmente están en marcha, sobre los retos que plantean las TIC’s, sobre las posibilidades educativas que ofrece el ocio, etc.

El ciclo se presentará a las 19 horas, en el Aula Magna, con la participación de Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión y de la Agència Valenciana de Igualdad; Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universitat de València; y David Latorre, presidente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

A continuación tendrá lugar una mesa redonda en la que se analizarán los estudios de juventud, con las intervenciones de Jorge Alberto Benedito, catedrático de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Jesús Martí, secretario general del IVAJ; David Latorre, presidente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Noelia Valero, presidenta de l’Associació de Profesionals de Joventut de la Comunitat Valenciana y el vicerrector, Antonio Ariño.

El acto podrá seguirse en directo por streaming a través de la web http://mediauni.uv.es/VCultura y, con posterioridad, se podrá consultar el archivo audiovisual en el Canal Cultura de Mediauni (mediauni.uv.es). Los próximos debates están previstos para los días 14 de abril y 10 de mayo.

Este ciclo de debates sobre temas de juventud está dirigido a personas  que trabajan  en el ámbito de la juventud, tanto directamente con jóvenes desde de diferentes sectores -municipios, educación, salud, etc.- como en la investigación universitaria y en el diseño de políticas públicas.

En cada debate se desarrollará una conferencia marco sobre un tema de interés, a cargo de personas expertas en la materia. Después, tendrá lugar el debate, en el que, además de las personas invitadas por la organización, el público asistente podrá intervenir en él.

Imagen del cartel promocional del ciclo de Debat a la Nau 'Generació jove'. Imagen cortesía de la UV.

Imagen del cartel promocional del ciclo de Debat a la Nau ‘Generació jove’. Imagen cortesía de la UV.

Cortos muy hondos

Mensajes para la vida. Nuevo portal audiovisual
Subvencionado por el programa europeo Juventud en Acción
Gestionado por la Agencia Nacional Española y el Instituto Valenciano de la Juventud
Dirigido por Nacho Gil

Si se pudiera cribar por un tamiz el inmenso caudal de información audiovisual que circula por Internet, una gran parte se clasificaría como superficial, frívola e intrascendente. La espuma contingente de los días. Pero más allá de lo fútil o deleznable, la Red también es una plataforma idónea para difundir proyectos serios que intentan mejorar el mundo. Uno de los más recientes es el nuevo portal, Mensajes para la vida, subvencionado por el programa europeo Juventud en Acción,  gestionado por la Agencia Nacional Española y el IVAJ, y dirigido por el director valenciano Nacho Gil.

“Es un portal que recoge obras audiovisuales que ofrecen una visión crítica y bien documentada sobre diversos temas sociales”,  dice Gil. “El objetivo es  construir un futuro  más sostenible, más humano y más justo. La duración es variable, de dos a cinco minutos, y el tema, de libre elección, siempre que se ajuste a esa filosofía social. Se procura  que las obras tengan un valor artístico y que la información se transmita de una manera original”.

Mensajes para la vida nace con una vocación internacional y coral. Está  abierto a propuestas  de diferentes creadores y a  temas como la injusticia, la desigualdad económica y otros del mismo cariz.

Imagen de Todas esas maravillosas mujeres, de Nacho Gil. Imagen cortesía del portal Mensajes para la vida.

Imagen de Todas esas maravillosas mujeres, de Nacho Gil. Imagen cortesía del portal Mensajes para la vida.

Todas esas maravillosas mujeres es el  título de uno de los cortos realizados por Gil, interpretado por las  actrices Marta Rey y Johanna Iguanetti, con música original del compositor valenciano Miguel Gómez-Ortín. Caracterizadas de clown, con nariz de payaso incluida, dan vida gestual a una serie de crudos datos sobre la pobreza y el analfabetismo  femenino, así como cifras referentes a la  distribución de tareas del hogar y diferencias salariales por género en España.

El actor Toni Climent protagoniza Celebración, una poética reflexión sobre el problema del hambre en el mundo que afecta directamente a nueve millones de personas fallecidas cada año por inanición, además de otros muchos que padecen distintos grados de desnutrición. Un problema vergonzoso que tendría solución con sólo 30.000 millones de euros anuales, una cantidad no superior a la que se invierte en rescates bancarios o en subvenciones agrarias de la OCDE. En un deseable, aunque tal vez utópico futuro, mientras amanece en la playa, la radio difunde la tan esperada noticia. Los líderes mundiales se han puesto de acuerdo para acabar con la lacra del hambre.

Mapa de la deforestación profundiza en un tema candente en plena temporada de incendios forestales. El actor Pau Codina y la voz en off de Marta Rey explican que en los últimos 8.000 años se ha perdido más de la mitad de los bosques debido, entre otras causas, a la tala indiscriminada de árboles para la obtención de madera y la creación de superficies destinadas a  la agricultura y la ganadería.

Los actores que participan en estos cortos son también protagonistas de Valiant el vampiro, un filme de bajo presupuesto dirigido por Nacho Gil que sitúa Valencia en el mapa de los chupasangres más ilustres. “Valiant es un proyecto arriesgado en cuanto a su concepción, alejado de las modas que surgieron posteriormente en el género», dice Gil. «También una experiencia apasionante que ha canalizado el trabajo y esfuerzo de mucha gente, medio centenar de actores, especialistas en FX, maquilladores, etcétera. A lo largo de estos años muchos de ellos se han profesionalizado y todos hemos aprendido y mejorado. Incluso hemos creado nuestra propia productora, Faules».

Valiant, el nosferatu que desea recuperar su memoria humana y regresa para ello a sus raíces, cobró vida en octubre de 2006. Se rodaron distintas escenas en lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza de la Virgen, el palacio del Marqués de Dos Aguas, el puente del Mar, la plaza del Patriarca, el Parterre, la Casa Museo Benlliure, el Monasterio del Puig, el Castillo de Sagunto, las Covetes dels moros de Bocairent, su casco antiguo, el cementerio de Godella y el Castillo de Benisanó. Ahora se encuentra en fase de posproducción.

Imagen de Celebración, de Nacho Gil. Imagen cortesía del portal Mensajes para la vida.

Imagen de Celebración, de Nacho Gil. Imagen cortesía del portal Mensajes para la vida.

Bel Carrasco