Convocante: Atorgat per l’associació Amics de la Ciutat de Granollers
Dotación: premios por valor de 3.100 euros
Modo de presentación: por correo electrónico
Plazo de admisión: hasta el 20 de noviembre

Bases

1.- Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant individualment com col·lectivament.
2.- S’estableixen dues categories: una categoria de participants a partir de 19 anys, i una altra categoria de 14 a 18 anys (complerts abans del 31.12.2014).
3.- Es pot presentar una obra per autor o de forma col·lectiva. En el cas de que diverses obres constitueixin una unitat temàtica, s’ha d’indicar aquesta circumstància.
4.- La temàtica i la tècnica de l’obra són lliures. Les dimensions de l’obra no podent ultrapassar els 50 cm. en el costat més llarg, ni els 150 cm. d’alçada.
5.- Les obres viatgen per compte i risc del’autor.
6.- Per concursar cal presentar la imatge de l’obra, per correu electrònic, a l’adreça amicsciutatgranollers@gmail.com, en JPG, amb resolució 300 ppp, acompanyada de la informació següent:
Memòria tècnica de la peça que es presenta a concurs: títol de l’obra, tècnica, dimensions i materials.
Dades de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica i còpia del DNI).
7.- Dotació: un premi de 2.500 euros en la categoria a partir de 19 anys, i un altre premi relacionat amb la pràctica de l’escultura dotat en 600 euros per a la categoria de 14 a 18 anys (complerts abans del 31.12.2014) en material didàctic.
8.- A aquests premis s’aplicarà la retenció impositiva que estableix la legislació vigent.
9.- Els premis poden quedar deserts si el jurat considera que cap de les obres presentades a qualsevol de les dues categories no el mereixen.
10.- El premi comporta la cessió de l’obra a l’entitat Amics de la Ciutat de Granollers.
11.- El jurat qualificador farà la selecció prèvia de les obres que s’exposaran i atorgarà els premis.
12.- El jurat per la categoria de participants a partir de 19 anys la estarà compost per:
Ramon Aumedes, escultor.
Felix Bentz, president del Reial Cercle Artistístic
Lluís Estopiñan, artista plàstic.
Glòria Fusté, historiadora d’art, Museu de Granollers
Lluïsa Permisan, professora de Belles Arts de l’IES Celestí Bellera
13.- Les obres seleccionades s’exposaran a la Sala Ciutat del Centre Cultural de Granollers, carrer Joan Camps i Giró, n.1 08401 Granollers.

Imagen de portada: L’escultura de Manel Batlle «Temps robat» s’exposarà a l’exterior del Centre Cultural de Granollers.
Bases completas