Convocante: MUA Museu Universitat d´Alacant
Dotación: exposición
Modo de presentación: a través de e-mail
Plazo de admisión: hasta el 12 de diciembre 2016

11 CONVOCATÒRIA D’ARTS VISUALS
MULIER MULIERIS
Mulier mulieris proposa una reflexió plural i compromesa amb la construcció de nous imaginaris femenins a través de l’art.
A qui va dirigida?
Artistes de qualsevol sexe, edat i nacionalitat.
Recepció de les propostes
El termini de recepció de propostes serà del 17 de novembre al 12 de desembre de 2016, tots dos inclusivament.
Documentació
Les/els participants hauran d’enviar la proposta en un únic PDF que no excedisca els 5 MB. NO
S’ADMETRÀ UNA ALTRA CLASSE DE FORMAT.
L’índex del PDF serà:
1. Dades personals amb còpia del DNI
2. Descripció del projecte
3. Fitxa tècnica
4. Imatges de l’obra o sèrie
5. Currículum
No serà necessari presentar l’obra físicament.
El tema tindrà relació amb l’objecte de la convocatòria.
S’admetrà qualsevol tipus de disciplina artística.
En cas de tractar-se d’obres amb particularitats de muntatge, s’hi hauran d’adjuntar les instruccions corresponents.
ADREÇA A LA QUAL S’ENVIARAN LES
PROPOSTES:
Correu electrònic: mua.convocatorias@ua.es
Decisió
El museu publicarà la llista amb les persones seleccionades en la pàgina web www.mua.ua.es al final de gener. Només estes rebran notificació per correu electrònic.
Exposició
L’exposició es farà durant el març i maig de 2017.
Es podrà modificar la data si l’organització ho requereix.
El nombre d’obres exposades podrà variar depenent de les característiques i del nombre d’artistes que se seleccionen.
El museu editarà un catàleg de la mostra, del qual es remetran exemplars a els/les seleccionats/des.
Responsabilitat
El Museu de la Universitat d’Alacant procurarà la bona conservació de les obres durant el temps que estaran en el seu poder.
Devolució després de l’exposició
Es preveu un fons per a devolució d’obra en virtut de la disponibilitat pressupostària i fins a un límit legal de 600 € en total.
El museu coordinarà amb cada participant la devolució de l’obra.
Drets
Els organitzadors es reserven el dret de modificar o prendre iniciatives no regulades per aquestes bases amb l’objectiu de millorar l’organització de la convocatòria.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases, com també de les decisions del jurat.

Bases completas
Portada: imagen de varias obras de la pasada edición 2015