JOCS OLÍMPICS ARTÍSTICS
Octubre, Centre de Cultura Contemporània
9 de Març, a les 20h
C/ Sant Ferran 12, València

Alguns components de Fluxus varen fer «accions olímpiques» als anys 60, tot seguint les idees de Maciunas de produir un art simple, divertit i pròxim al gag.
S’han tractat de construir els «jocs olímpics», fent ús del joc, concepte res inocent, que té la capacitat de desfer la noció d’ordre, basat aquest en part en la idea de competència, que és contraria a la creativitat com afirmava Joseph Beuys. Amb els «jocs olímpics artístics»  se li vol donar la volta a la competitivitat, per tal de impulsar una certa creació individual i col.lectiva.

En els jocs intervindran:

Anya Moura, Ester Galán, Laura Redón, Maria Carbonell, Isabel Gómez, Azahara Peiró, Ernest Graves, Virginia García, Lorena Izquierdo, Christina Tsakoumakou, Giorgos Palamaris, Balma Royo, Gloria Rossi, Ángela Bonet, Gabriel Velazco, Eva Cuesta, María Redón, María Jiménez, Vito Pirrello, Alessandro Immordino, Macarena Ortiz, Laura Segers, Roman Urubek, Laura Philippe, Elsa Welfelé y  Jose Vicente Martínez.

 

JOCS OLÍMPICS ARTÍSTICS/ JUEGOS OLIMPICOS ARTÍSTICOS
1-TORXA OLÍMPICA / ANTORCHA OLIMPICA  (3’)
Todos
2- CARRERA CAP ARRERE AMB ESPILLS / CARRERA HACIA ATRÁS CON ESPEJOS (2 vueltas)  (2’)
3- LLANÇAMENT DE PLOMA / LANZAMIENTO DE PLUMA (individual y colect): (3’)
4-VOLEIBOL CONCENTRAT/ VOLEIBOL CONCENTRADO. 1 LITRO DE AGUA. 2 EQUIPOS. PELOTA (3 tiros)  (3’)
5-BOXA DE BESADES /  BOXEO DE BESOS (2’). Vir,
6-CARRERA DE SACS / CARRERA DE SACOS (2’)
7-CARRERA AMB VI  I CERVESA/ CARRERA CON VINO Y CERVEZA (ida y vuelta) (2’)
8-CONTRACARRERA/ CONTRACARRERA (2’)
MariaV, Anika, Vir, Eva?, Balma
9- CARRERA D’UN NOMÉS /CARRERA DE UNO SOLO (1’)
Giorgos
10- ESTIRAR LA CORDA / ESTIRAR LA CUERDA (2’)
Todos
11- TENIS AMB GEMECS / TENIS CON GEMIDOS (2’)
Lorena, Cristina, Giorgos, Vir
12- CARRERA DE RELLEUS AMB CROISSANT / CARRERA DE RELEVOS CON CROISSANT (2’)
Cristina, Eva, Lorena, Balma, Anika, Vir, Giorgos, Román
13- CARRERA D’UN METRE/ CARRERA DE UN METRO (LENTO) (4’)
Maria V. Jose Vicente, Cristina

14- CARRERA DE RELLEUS CRIDANT/  CARRERA DE RELEVOS GRITANDO (1’)
Jose Vicente, Esther, Eva, Vir, Anika, Ernest, Balma, Maria

15- CARRERA INVISIBLE / CARRERA INVISIBLE (2 carreras: 1 hacia adelante. 2 hacia atrás) (2’)
Señalan: Maria V y Giorgos
16- JOC DE PENTANCA / JUEGO DE PENTANCA (3’)
Maria V, Laura F, Anika y Eva