Convocante: Fundació d’Art Banc Sabadell
Dotación: 2.000 euros
Modo de presentación: envío de la obra
Plazo de admisión: hasta el 26 de noviembre 2017

AES, Art Emergent Sabadell, és una mostra expositiva que vol recollir els nous talents artístics que
encara estan per descobrir.
Volem proposar a escoles, acadèmies, entitats educatives i col·lectius artístics que facin de filtre i que
proposin els seus alumnes i colaboradors per participar en aquesta mostra.
30 participants formaran part no només de la mostra si no també del concurs Fundació Banc Sabadell
on el guanyador rebrà la quantitat de 2000€ de premi i la seva obra passarà a formar part de la Fundació
Banc Sabadell. Dos accèsits premiats per l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell que atorgaran dues
exposicions en les seves instal·lacions, seran el segon i el tercer premi del certamen.
A part d’aquests premis enguany es proposa un nou premi específic basat en una categoria artística.
D’aquesta manera i a partir d’aquesta edició cada Art Emergent Sabadell tindrà una categoria artística
destacada, començant per la ceràmica, seguit de la fotografia, la performance, la dansa, la pintura, la
instal·lació… on totes les disciplines artístiques tindran cabuda. El premi serà donat per una organització
colaboradora de la iniciativa i amb relació a la categoria específica de l’any en curs. Enguany el premi
el proporciona l’Escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà i serà un curs intensiu de ceràmica amb
estada a la residència de l’escola.
“Cada vegada que una persona decideix començar a ser artista i a tenir una trajectòria artística profesional
és quan l’Art emergent té sentit”. Això és el que volem captar amb AES, per una part detectar aquests
nous artistes que han decidit apostar i per l’altra donar-lis una empenta, una ajuda per continuar.
“Hi ha tant de nou per descobrir com artistes per arriscar”. Cada un d’ells proporcionaran un trocet de
la nova història, la qual no podrà ser real si no donem l’oportunitat per què ho sigui.

— Bases del concurs:
1. Participants
Pot participar tota persona física que realitzi activitats artístiques i estigui en una entitat o col·lectiu artístic.

2. Les obres
Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, són excempts els que optin pel premi a la categoria destacada de l’edició en curs, enguany aquesta categoria és la ceràmica. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 200x100x100cm.

3. Premis
3.1. Premi Art Emergent Banc Sabadell. Premi atorgat per la Fundació d’Art Banc Sabadell que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció privada de la Fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.

3.2. Primer Accèsit. L’Academia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en segona posició per darrera del guanyador.

3.3. Segon Accèsit. L’Academia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en tercera posició per darrera del guanyador.

3.4. Premi categoria destacada. L’entitat col·laboradora atorgarà un premi no econòmic determinat per la propia entitat al participant que sigui guanyador en aquesta categoria. Enguany l’entitat col·laboradora serà l’Escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà i el premi serà un curs intensiu de ceràmica (a escollir pel guanyador) amb allotjament a les seves instal·lacions.

[Els participants que optin pel premi general no podran optar pel premi de categoria destacada i els participants que optin pel premi categoria destacada no podran optar pel premi general.]

4. Jurat
El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. Les decisions del jurat són inapel·lables.

5. Termini d’admissions i preselecció
A partir del 25 de setembre i fins al 26 de novembre de 2017, els artistes participants hauran d’enviar un mail (academia@fbellesarts.org) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum artístic i obra que presenta a AES –imatge amb alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol, mides, tècnica). La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb. Entre totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció i contactarem amb els artistes escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre i optaran al premi esmentat.

6. Presentació de les obres seleccionades
Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà de l’1 al 10 de desembre (3, 4 i 10 de desembre tancat) de 2017, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant l’obra es presentarà un sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de l’enviament i l’embalatge de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no es responsabilitzarà dels desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.

7. Exposició
Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P, que durarà 2 mesos (encara per determinar), la inauguració de la qual serà el 16 de desembre del 2017 a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre de l’Acadèmia com al carrer Manresa de Sabadell.

8. Recollida
La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà part del fons de l’entitat.

9. Disposicions finals
La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.