Convocante: Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona – Arts Libris Barcelona
Dotación: 1.500 euros
Modo de presentación: online
Plazo de admisión: hasta el 11 de marzo de 2018

L’escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, en col·la-boració amb Arts Libris Barcelona, Fira Internacional de l’Edició Contemporània, que se celebra al centre d’art Santa Mònica, convoca el segon premi de llibre d’artista per a escoles d’àmbit nacional. Amb aquest premi es pretén impulsar la producció de llibres d’artista dins de les diferents escoles d’Art.

El treball guanyador passarà a formar part del fons de llibres d’Artista de l’escola Llotja i també es presentarà a la fira Arts Libris 2018 de Barcelona. Aquesta modalitat abasta una gran varietat de llenguatges plàstics i tècniques artístiques, i l’objectiu d’aquest premi és anar creixent i aportant novetats al mateix temps que premiar l’apassionant món del llibre d’Artista.

El primer premi consistirà en la compra del llibre seleccionat per un preu fix de 1000 euros.

El segon premi consistirà en 400 euros.
​Aquest any es convoca un premi especial, atorgat per Raima, per a llibres col·lectius presentats per les escoles. El premi consistirà en un xec regal RAIMA de 100€

Les tres obres premiades seran exhibides a Arts Libris Barcelona, 2018.

Amb totes les obres seleccionades es realitzarà una exposició coincidint amb Arts Libris Barcelona 2018 i es publicaran a la web del Conservatori de les Arts del Llibre (www.artsllibre.org)

1. La inscripció és lliure i gratuïta

2. Participants

• Poden participar alumnes o col·lectius d’alumnes de qualsevol escola del territori nacional que estiguin matriculats aquest any o que faci un any que hagin acabat els seus estudis i que treballin amb el llibre, en totes les seves concepcions. També estan invitats a participar els alumnes d’Art de la University for the Creative Arts de Cantebury y la London South Bank University.

3. Els llibres

• Es pot presentar una obra per participant, realitzada els darrers dos anys.

• No hi ha restricció, ni de mida, ni de format ni de tècnica. S’accepten llibres susceptibles d’edició així com peces úniques.

4. Dossier i fitxa d’inscripció

• L’enviament es farà a través de la web de la Llotja (www.llotja.cat) o a través de la web del Consevatori de les Arts del llibre (www.artsllibre.org) on s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i adjuntar-hi un dossier en format PDF (màxim, 5 MB).

El dossier PDF ha de contenir

• 6 fotos mínim del llibre presentat.
​• Petita memòria amb fitxa tècnica i descripció de l’obra.

• També s’ha de penjar a l’enllaç un clip inferior a 3 minuts i 20 MB que mostra el volum i l’interior del llibre i, opcionalment, es pot afegir la informació i els en-llaços a Internet que es considerin necessaris.

5. Termini de presentació dels dossiers

• 11 de març de 2018 elecció resolució

6.Selecció i enviament de les obres

• seleccionades seran enviades a l’Escola:

ESDA Llotja
C/ Pare Manyanet 38
Barcelona 08027
tel. 934086789

• Els costos d’enviament de les obres aniran a càrrec dels participants.

• La data límit per tal que les obres seleccionades arribin a destí és el 13 d’abril de 2018.

7.Notificació dels llibres premiats

• D’aquests 25 llibres seleccionats el jurat atorgarà els premis.

• Els/les artistes premiats/ades seran avisats directament per l’organització el 20 d’abril de 2018. També es farà públic el resultat a la web de l’Escola.

•L’entrega dels premis tindrà lloc durant la fira d’Arts Libris de Barcelona. El dia i l’hora es publicarà també a la web de l’escola.

8.El jurat decidirà els guanyadors dels premis i la seva decisió serà inapel·lable.

• La composició del jurat és la següent: Rob McDonald, Professor de la Univeristy for the creative Arts, Canterbury;Juan Carlos Lozano, Profesor de tècniques murals a l’ESDA Llotja de Barcelona; paula roush, photobook publishing tutor a la London South Bank University; Rocío Santa Cruz, Directora d’Arts Libris i Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona.

9.Dels artistes participants

• Els artistes hauran de ser els autors de les obres presentades i hauran d’estar en possessió de tots els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. En el cas que l’autoria sigui compartida, caldrà especificar-ho.

10.Sobre els drets

• Els autors cediran els drets de reproducció per a la difusió sempre dins de l’àmbit del premi, ja sigui via Internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o edicions en catàlegs o bé a través de qualsevol altre material promocional.

El llibre guanyador del premi passarà a formar part del fons d’obra de l’escola Llotja.

11. Acceptació de les bases

• L’escola Llotja es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Bases completas