Convocante: Fundació Palma Espai d’Art
Dotación: presupuestos máximos de 3.000 y 10.000 euros respectivamente
Modo de presentación: a través de la web
Plazo de admsión: hasta el 29 de abril de 2016

PRESENTACIÓ
La Fundació Palma Espai d’Art, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació artística, per primera vegada obre una línia d’ajudes a artistes i comissaris perquè hi puguin presentar projectes que seran seleccionats per una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada. D’aquesta manera vol completar el programa d’exposicions oferint un canal de parti- cipació directa al sector de les arts visuals de les Illes Balears.
Per a l’any 2016 s’estableix un període de contractació de projectes artístics que es divideix en dues línies, amb un projecte seleccionat per línia:
Línia 1. Projectes per a exposicions individuals a l’Espai Born del Casal Solleric.
Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un artista, col·lectiu d’artistes o tema que destaquin per la qualitat i la innovació. L’exposició es presentarà a l’Àrea 1.

OBJECTE DEL CONTRACTE
La Fundació Palma Espai d’Art, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació artística, per primera vegada ofereix a artistes i comissaris la possibilitat de presentar projectes, els quals seran seleccionats per una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada. D’aquesta manera vol completar el programa d’exposicions oferint un canal de participació directa al sector de les arts visuals de les Illes Balears.
Per a l’any 2016 obre un període de contractació de projectes artístics que es divideix en dues línies, amb un projecte seleccionat per línia:
Línia 1. Projectes per a exposicions individuals a l’Espai Born del Casal Solleric.
Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un artista,col·lectiu d’artistes o tema que destaquin per la qualitat i la innovació. L’exposició es presentarà a l’Àrea 1.
PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Els recursos destinats a aquesta contractació inclouen les despeses d’honoraris i producció. Les quantitats destinades a cadascun
dels projectes són les següents:
Línia 1. Pressupost màxim: 3.000 € (inclosos tots els imposts). 1.000 € són en concepte d’honoraris i 2.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica a rebre per la creació conceptual de l’obra/les obres i per producció, l’execució física de les peces i de qualsevol altre element necessari per a l’exposició.
Línia 2. Pressupost màxim: 10.000 € (inclosos tots els imposts). 3000 € són en concepte d’honoraris de comissariat i 7.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica a rebre pel projecteteòric i per producció, el seu desenvolupament pràctic (inclosos tots els honoraris dels artistes participants).
La Fundació Palma Espai d’Art assumirà directament els costs de transport, muntatge/desmuntatge, assegurança, difusió i inauguració de les exposicions fins a un màxim de 2.000 € per als projectes de la línia 1 i un màxim de 3.000 € per als de la línia 2.
L’obra original que es produeixi serà, en tot cas, propietat de l’artista.
FACTURACIÓ
Un cop realitzada l’exposició, tots els pagaments es tramitaran a partir del moment en què es presentin les factures i els certificats que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració ni la Seguretat Social. El termini d’abonament serà el que estableix l’Administració pública.
(…)

Más información y bases completas

Artículos relacionados
XXIV edición de la Mostra art públic / universitat pública

Convocatoria de la XXIV edición de la Mostra art públic / universitat pública, una iniciativa de la Universitat de València, Leer

CCCC MUSIC LAB
CCCC Music Lab. Incubadora de talento emergente musical

CCCC Music Lab, es un programa que se centra en la selección de 6 proyectos que dará inicio a una Leer

CO-NET PHOTO RES art residency

Co-net, organizado por Conet y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Festival Imaginaria y Universitat Jaume I, en colaboración Leer

BECA VELÁZQUEZ DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 2021

El Ayuntamiento de València publicará próximamente las bases de una nueva edición de la Beca Velázquez, una convocatoria fruto del Leer